Login Form
Statystyka
Members : 69
Content : 12
Web Links : 5
Content View Hits : 16392
Banner
Home

Rusinowo - wczasy nad morzem

There are no translations available.

Rusinowo wczasy nad morzem Rusinowo

Rusinowo to spokojna miejscowo?? nadmorska, s?siaduj?ca z innymi nadmorskimi wsiami - Jaros?awiec od zachodu oraz Wicie od wschodu. Ka?dy kto jest zm?czony cywilizacj?, znajdzie tu wytchnienie. Powietrze jest tu bardzo czyste - w okolicy nie ma ?adnych zak?adw przemys?owych, a blisko?? morza zapewnia wysokie nasycenie jodem. Pla?a jest tu szeroka i tury?ci nie musz? si? na niej t?oczy?, jak to bywa w niektorych nadmorskich kurotach.

Na noclegi mo?na tu najcz??ciej wynaj?? pokoje lub domki letniskowe. Bardzo popularna jest te? nad morzem agroturystyka.

Rusinowo po?o?one jest na ?rodkowym wybrze?u Ba?tyku, pomi?dzy znanymi kurortami: Dar?owo od zachodu i Ustka od wschodu. Oko?o 3 km od Rusinowa le?y Jaros?awiec.

Starsza cz??? miejscowo?ci po?o?ona jest na wzgrzu. W najwy?szym punkcie wybudowano ko?c? w stylu neogotyckim. Nowsza cz???, powsta?a stosunkowo niedawno (oko?o 10 lat) i stopniowo si? rozszerza. Stanowi ona przedewszystkim domy letniskowe i pensjonaty przy drodze do Jaros?awca. Rusinowo oddzielone jest od morza pasem lasu szeroko?ci oko?o 2km, ktry skutecznie chroni doln? cz??? miejscowoci przed wiatrem od morza.

W Rusinowie wraz z rozwojem turystyki oprcz istniej?cych ju? od dawna sklepw i lokali gastronomicznych, powstaj? te? nowe. S? te? typowo nastawione na srwowanie obiadw sto?wki.